Algemene gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden voor elke gebruiker vast te leggen. Meer informatie over onze algemene voorwaarden vindt u op deze pagina.

Rich text

I/ INLEIDING

Elke gebruiker van deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden, die steeds raadpleegbaar zijn op het adres POINT S BELUX SCRL - Rue du Grand Prix des Frontières 3, 6460 Chimay. De aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden is volledig en heeft betrekking op alle gebruiksvoorwaarden, die een ondeelbaar geheel vormen. Gebruikers kunnen er niet voor kiezen om slechts een deel van de algemene voorwaarden op hen van toepassing te laten zijn of om een voorbehoud te maken.

Elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, moet absoluut en onmiddellijk stoppen met surfen op https://www.point-s.be/.

II/ BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

Deze website https://www.point-s.be/ is bedoeld om het bedrijf POINT S voor te stellen, zodat de gebruikers:

  • de waarden en de filosofie van het POINT S-netwerk kennen;
  • weten welke producten en diensten POINT S aanbiedt en via welke verkooppunten;
  • het dichtstbijzijnde verkooppunt kunnen vinden en/of het verkooppunt dat de producten en diensten aanbiedt die hen interesseren of zouden kunnen interesseren;
  • zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan de verschillende wedstrijden die POINT S organiseert.

Geen van de producten en/of diensten die POINT S beschrijft, worden verkocht via de website https://www.point-s.be/, maar zijn uitsluitend verkrijgbaar in de verschillende verkooppunten.

III/ WIJZIGINGEN – AANPASSING VAN DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door POINT S worden gewijzigd, met name in het geval van technische en/of wettelijke ontwikkelingen of bij de invoering van nieuwe diensten en/of nieuwe functies.

De gebruiker moet de gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig controleren, en stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met surfen op deze website indien hij niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

IV/ AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website en alle elementen die er deel van uitmaken, zijn exclusief eigendom van POINT S en haar dochterondernemingen indien van toepassing, en vallen onder de Belgische internationale wetgeving inzake het recht op intellectuele en industriële eigendom. 

Elke kopie, reproductie of extractie van de gehele website of van een van de onderdelen ervan is verboden en vormt een misdrijf van namaking in de zin van de wet. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht of vervorming van een van de onderdelen van de website is dus strikt verboden, ongeacht de methode en het medium die worden gebruikt.

V/ PERSOONSGEGEVENS

Raadpleeg de privacy- en cookiespagina van de site.

VI/ GESCHILLEN

In het geval van een geschil of klacht van de gebruiker of POINT S over het gebruik van de website en/of bij problemen met de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden, zullen de partijen hun geschil proberen op te lossen met een minnelijke schikking. In het geval van aanhoudende onenigheid zullen alle eventuele geschillen tussen de partijen uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken vallen.

Een centrum vinden
De dichtstbijzijnde