Onderhoud van de remmen: diagnose en vervanging

Onze Point S-centra staan tot uw beschikking voor het volledig onderhoud van uw remsysteem. Remblokken en remschijven zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de bestuurder en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd. Geen stress! Uw Point S-monteur controleert de remmen om de conditie van elk onderdeel van het remsysteem na te gaan.

Rich text

Controle en vervanging van de remmen

Remmen maken deel uit van uw veiligheid en daarom controleren onze experts het volledige remsysteem om elk onderdeel te inspecteren. Zo wordt elk element gecontroleerd om de mate van slijtage vast te stellen en indien nodig vervangen. Wij van Point S geloven bovendien dat veiligheid geen kwestie van budget is. We zorgen ervoor dat deze service voor een betaalbare prijs tot uw beschikking staat!

Wat is een remsysteem?

Het remsysteem is complex en bestaat uit een set mechanische, elektronische en hydraulische onderdelen die wrijving gebruiken om het rijdende voertuig in de beste omstandigheden te vertragen en tot stilstand te brengen. Een goed remsysteem zorgt voor:

 • Wegligging van het voertuig
 • Effectiviteit in een minimale tijd en afstand
 • Vooruitstrevendheid met een remkracht die evenredig is met de inspanning van de bestuurder
 • Comfort met een minimale inspanning van de bestuurder

Meerdere onderdelen maken deel uit van het remsysteem. De twee belangrijkste zijn:

 • Remblokken waarmee de rotatie van het wiel in een verticale hoek t.o.v. de schijven wordt vertraagd. Er zijn twee remblokjes per wiel aan weerszijden van de schijven. De slijtage van een remblokje hangt af van het aantal keren dat wordt geremd en de intensiteit ervan. Telkens wanneer geremd wordt, draagt de wrijving van de remblokjes op de schijf immers bij aan de slijtage van deze twee elementen.
 • Remschijven zijn metalen onderdelen die aan de wielnaaf zijn bevestigd. Ze worden gebruikt om het wiel te vertragen en zo het voertuig tot stilstand te brengen. 

Hoe werkt het ABS-remsysteem?

Het ABS-systeem (antiblokkeersysteem, afkomstig van het Duitse woord Antiblockiersystem) voorkomt dat de wielen blokkeren. Tijdens het remmen, zodra de vertraging van een wiel plotseling toeneemt (waarschuwing voor een blokkering), stuurt de elektronische computer de bijbehorende regelklep aan.

Zo verhindert het systeem dat de remdruk toeneemt, tot het wiel weer normaal vertraagt.

Het ABS-systeem bestaat uit:

Tijdens het remmen werkt het ABS-systeem met:

 • Een hydraulische systeem dat de remvloeistofdruk regelt 
 • Een elektronische computer die de hydraulische unit bestuurt
 • Een snelheidssensor die de computer van de snelheid van elk wiel op de hoogte houdt
 • Een indicator op het dashboard dat storingsmeldingen aangeeft.

Signalen van slijtage van de remmen

Remmen kan op twee manieren: met remblokken en met remschijven. Ontdek enkele aanwijzingen die u kunnen waarschuwen voor de conditie van uw remmen. Over het algemeen gaat het remsysteem slechts zelden kapot. Maar het kan wel geleidelijk aan slijtage vertonen. Als uw remmen plotseling uitvallen, moet u het rempedaal een paar keer achter elkaar indrukken, omdat dit mogelijk slechts een tijdelijke zwakte van het remsysteem is. Als dit niet volstaat, schakelt u terug en trekt u de handrem aan door op de vergrendelknop te drukken. Vergrendel de handrem niet!

Signalen van slijtage van de remblokken

Het alarmsignaal op het dashboard geeft normaal gesproken aan dat de remblokken versleten zijn en aan het eind van hun levensduur zijn.

Maar u kunt ook rekening houden met de volgende signalen die u waarschuwen voor slijtage van uw remblokken:

 • Inefficiëntie van de remmen
 • Een schel geluid tijdens het remmen of zelfs tijdens het rijden
 • kunt het rempedaal steeds dieper indrukken als u remt
 • Trillingen bij het remmen
 • Controleer het remvloeistofpeil. Want wanneer een remblokje versleten is, zuigt de hoofdremcilinder meer olie aan.

Voor een optimaal remvermogen is het beter om de remblokken van uw voertuig te vervangen voordat de remvoering volledig versleten is.

Signalen van slijtage van de remschijven

De slijtage van de remschijven hangt af van het gewicht van het voertuig, de rijstijl en het type weg waarop u rijdt. Bij regelmatig remmen slijten de remschijven sneller dan wanneer de motorrem meer wordt gebruikt. Let op: als u een van de volgende signalen waarneemt, is het tijd om uw remschijven te laten controleren:

 • Bij plotseling remmen, voelt u een trilling in het pedaal
 • Bij een visuele controle wordt vastgesteld dat de schijven uitgehold zijn
 • De minimale dikte wordt op elke schijf aangegeven. Als deze lager is dan wat wordt aangegeven, moet de schijf vervangen worden.

Wanneer moet u de remmen van uw voertuig vervangen?

Remmen zijn onderdelen van uw voertuig die regelmatig moeten worden gecontroleerd door een professional om de veiligheid van uw auto te waarborgen. Remmen slijten na verloop van tijd en worden minder doeltreffend. Bovendien hangt de slijtage van het remsysteem af van de rijstijl en meerdere andere factoren. 

Wij raden u aan het remsysteem van uw voertuig minstens twee keer per jaar te controleren om de levensduur te verlengen. Zoals u begrijpt is remonderhoud belangrijk voor uw veiligheid. Maak een afspraak met uw dichtstbijzijnde Point S-verkooppunt om uw remsysteem te laten controleren.